Anton de Kom

Anton de Kom een vrijheidsstrijder, sociaal bewogen mens, die iedereen ongeacht geloof of ras wilde helpen. Die opkwam voor de armen en onderdrukten. Heeft de strijd tegen het gezag van die tijd verloren. Maar zijn idealen en ideeën leven voort. Als voorbeeld voor velen, soms misbruikt door anderen die minder pure motieven hebben.

Cornelis Gerard Anton de Kom, geboren op 22 Februari 1898 in Paramaribo. Een Surinaams nationalist, kwam op voor de onderdrukte en vocht met woord en geschrift tegen onrecht. De Kom vertrok in 1920 naar Nederland, waar hij zich ontplooide als schrijver en spreker van organisaties zoals, Internationale Rode Hulp, de Liga tegen het Imperialisme en Koloniale Onafhankelijkheid.

De Kom werkte zich in Nederland op van Boekhouder tot assistent Accountant maar werd in 1931 ontslagen, omdat hij volgens zijn werkgever “Teveel politieke belangstelling had”.

Zijn belangrijkste werk is een historisch essay dat voor de nationale bewustwording van Surinamers van groot belang is geweest: Wij slaven van Suriname (1934). 

 

Anton de Kom