Joe abbie toe jessie, na joe ne yere ne jeng woortoe toe lessie

Je hebt twee oren, maar je hoort de woorden nooit tweemaal.

Sakafasi sa de na krosi fu yu skin

Nederig is de kroon der liefde / eenvoed siert de mens.

Ibri man e bosi en wefi na tapu en egi fasi.

Iedereen doet zijn/haar zaken op zijn/haar eigen manier.

Lobi pasi a no fara

Liefde kent geen afstand, liefde kent geen grenzen.

Koni man no musu prakseri dati Gado poti toko - toko na ini don man ede!

Onderschat nooit een ander.

Mi na blaka popki, mi lolo na ini ala winkri, ma mi moi mi no lasi

Ik verlies mijn waarde niet.

Moni no é bay ye ye

Met geld koop je geen karakter.

A no alla pier tiffiie na lafoe

Niet een ieder die met je lacht is te vertrouwen.

Te yu abi pasensi, Yu sa si mira bere

Geduld is de sleutel der overwinning.

Pasensi na wan bita bon, Ma en froktu switi fu nyan

Geduld is een schone zaak.

Odo Yu e taki losi losi, Mi e taki bori bori.

Wij praten langs elkaar heen.

Panji no pretie bigie a-nafoe nai bigie.

Iets oplossen voordat het groter wordt.

Broko ay fu todo, no e kiri sneki na ini mi olo.

Schelden doet geen pijn, maar wie het doet is een zwijn.

Sakafasi sa de na krosi fu yu skin

Nederigheid is de kroon der liefde / eenvoud siert de mens.

Mi na anyumara; Na switi fu mi e poti mi na guduman patu.

Jouw gevoel voor eigenwaarde bepaalt mede waar je terecht komt.

Den sma di e anga na yu lontu heri dei, no moksi den nanga den wan di de nanga yu ala dei

Het kaf van het koren scheiden.

Mi de fa mi de Te yu abi wan sani fu taki abra mi, Sutu yu finga go na loktu leki yu de na skoro, dan baka dati poti en na tapu yu mofo.

Hou je mening voor jezelf.

Tidé na tidé No abi sorgoe foe a dé foe tamara

Vandaag is vandaag, en over morgen maak ik me geen zorgen!

A moro bun tyarman fu a boto, Na sey liba ey tang.

Mensen die zelf niets ondernemen hebben vaak de grootste mond over wat een ander probeert tot stand te brengen.

Te yu naki kapa lasi, yu sa yere boriman tongo

Wie kaatst, moet de bal verwachten.

Mama mofo na banawatra

Uitspraken van moeders komen altijd uit.

Mama na sribikrosi. A no e tapu dede, ma a e tapu syen.

Bij moeilijkheden spreekt het moederhart.

Tangi fu bun na kodya.

Ondank is ’s werelds loon.

Kosi granm'ma na noti, ma fu begi en baka.

Het is makkelijk je grootmoeder uit te schelden, maar vergiffenis vragen is moeilijker.

Yu kan kibri yu granmama, ma yu no man kibri en kosokoso.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

Libisma e meki en barki, ma Gado e bow en sipi.

De mens wikt, maar God beschikt.

Libisma lay drape leki mira.

Het krioelde er van de mensen.

Wan boto sondro kapten no abi lanpresi.

Zonder een kapitein komt het schip nooit aan wal.

Ongoloku no e blaka leki alen.

Een ongeluk ligt in een klein hoekje.

Bigimemre wani ondrow.

Hoogmoed komt voor de val.

Te yu abi pasensi, yu o si mira bere.

Geduld is de sleutel tot overwinning.

Tranga no e tyari kaw go na pen.

Men leidt een koe niet met geweld naar de stal.

pina leki wan kerki-alata

Arm zijn als een kerkrat.

Ala pir'tifi a no lafu.

Het is niet alles goud wat er blinkt.

A e sidon na prakseri broki.

Hij zit te piekeren.

Temreman oso no abi bangi.

Wat je zelf goed kunt, doe je meestal voor anderen.

Gado sabi fu sanede a no gi asi tutu.

God weet waarom hij het paard geen horens heeft gegeven.

Efu soktu no ben de, ati ben sa priti.

Een zucht geeft lucht aan een hart vol smart.

Ala den meti fu a busi e nyan kasaba, ma konkoni e tyari nen.

Alle dieren in het bos eten kassave, maar het konijn krijgt de schuld.

Dringi dresi wakti siki.

Voorkomen is beter dan genezen.

Mi na af'sensi. No wan sma kan broko mi.

Ik ben te onbetekenend, niemand kan mij deren.

Ef' yu lobi okro, yu mu lobi en siri tu.

Geen rozen zonder doornen.

Atibron no e meki bun pikin.

Ruzie heeft kwade gevolgen.

A switi no todo.

Het is erg lekker!

Takiman a no duman.

Blaffende honden bijten niet.

Lorem ipsum dolor sit amet...

Blaka Rowsu

Blaka rowsu now ye gwe
Tyari mi go na ini yu ati
Awansi san psa mi sa memre yu
Ini a dipi fu mi ati
Sonte prakseri den neti
Mi tu ay lowe watra
Na tap a doti pe mi nanga yu
Pe mi nanga yu ben bosi brasa

Zwarte Roos (Vertaling)

Zwarte Roos nu ga je weg
Neem me mee in je hart
Wat er ook gebeurt ik zal me jou herinneren
In het diepste van mijn hart
Wanneer ik ’s nachts denk
Schieten tranen in mijn ogen
Op de plek waar jij en ik
Elkaar omhelsden en kusten