19 december 2022 Excuses regering voor het slavernijverleden Nederland

Op 19 december 2022 jl heeft Minister-president Mark Rutte tijdens een toespraak excuses aangeboden voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. De minister-president Mark Rutte maakte zijn excuses in aanwezigheid van vertegenwoordigers van organisaties die zich sterk maken voor erkenning van de gevolgen van slavernij. In Suriname en op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba gingen leden van het kabinet na het excuus met betrokken organisaties en autoriteiten in gesprek over wat die excuses ter plekke betekenen.

Kwakoe

Het standbeeld van Kwakoe in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is een monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij.

Het excuus

“Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan.”

Daarna sprak hij die zin uit in het Engels, Sranantongo en Papiaments, de talen die gesproken worden in Suriname en het Caribische deel van het koninkrijk.

 

Verdere stappen

De regering ziet de excuses voor het slavernijverleden op als een eerste stap. Naast de excuses deelde het kabinet in haar reactie het voornemen aan om het slavernijverleden een belangrijke plek te geven binnen het onderwijs. 

Ook zet het kabinet in op het vergroten van kennis en bewustwording. Men wil dit doen door het behoud en de verdere ontwikkeling van musea, archieven en de bescherming van cultureel erfgoed. 

Het kabinet gaat ook bijdragen aan de ontwikkeling van een nationaal slavernijmuseum. Daarnaast wordt het makkelijker om een aan de slavernij gerelateerde achternaam te veranderen.