PIKIN KAW BUKU GRANMAN

Pikin kaw buku granman (het kalf heeft de gouverneur een stoot toegebracht).

Suriname heeft in 1891, onder het bewind van gouverneur de Savornin Lohman, het zogenaamde Mei-oproer beleeft. De toenmalige procureur-generaal Mr. Kalf wilde de orde herstellen door middel van gewapend optreden maar de gouverneur gaf hiervoor geen toestemming. Kalf klaagde de gouverneur vervolgens in Nederland aan. De Savornin Lohman werd in het ongelijk gesteld en moest ontslag nemen.  

Pikin kaw buku granman