DOMRU ANU MET TONPI

De kleuren van de diepe rouw (row) kunnen zowel wit als zwart zijn. Meestal wordt er voor wit gekozen. In de diepste rouw, voor en rond de begrafenis, zien we vaak nog het gebruik van de domru anu, verborgen handen. Daarbij wordt de tapuskin pangi, de doek die normaliter over een schouder hangt, over beide schouders gedragen. De handen worden er onder weggestopt. Over de angisa legt men een driehoekig gevouwen doek, de tompi, die onder de kin wordt vastgeknoopt. De tompi is wit of zwart, afhankelijk van de rouwkleur en wordt gedragen tijdens de begrafenis en gedurende acht dagen daarna. De koto kan kort gedragen worden. 

Domru anu