KLEDING CA. 1760 – 1800

HET ONTSTAAN VAN DE VOORLOPER VAN DE KOTOMISI

In deze periode wordt het steeds meer een gebruik om losse omslagdoeken te dragen. Tegen het einde van deze periode ontstaan al een vroege vorm van het kotomisitype; soms wordt meer dan een rok gedragen, hemd en jakje maken hun entree en sieraden komen in zwang. 

1760-1800